U hebt gekozen voor Dutch, klik hier om naar de hoofdtaal terug te keren.

CO2-calculator ERA-materieel

Wat is de impact van uw materieel op de klimaatverandering?

De CO2-calculator voor ERA-materieel is een tool voor het schatten van het CO2-equivalent van alle broeikasgassen verbonden aan het materieel aan de hand van een levenscyclusanalyse.

Nieuwe berekening starten

ERA TCO Calculator

What is the real cost of owning 
and operating equipment?

ERA TCO Calculator is a free to use unbiased and independent comprehensive total cost of ownership calculator delivered by European Rental Association.

Start new calculation